Política de privacitat
En compliment de l'art. 5 de la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades personals, us informem que les dades personals passaran a formar part d'un fitxer titularitat de www.elscontesdelanna.com per tal de dur a terme els processos habituals de transmissió d'informació i en cap cas seran emprats per a qualsevol altra finalitat o cedits a tercers.

De tota manera, vostè té dret a exercir els drets d'accés, rectificació i cancel.lació reconeguts en la Llei 15/1999, mitjançant escrit acompanyat de còpia de DNI al correu electrònic info@elscontesdelanna.com

 
Created by tactilestudio
© 2011, Anna Garcia. Telèfon 630 47 94 02. Mail enconte22@gmail.com
Col.laboradors: Alicia Villavecchia (Titelles) · Jordi Soler (Fotografia) · Toni Jimenez (Fotografia)